หมวดสินค้า

  • home
  • Concept Thai 1

Concept Thai 1

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -
  • ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  • วิทยากรรับเชิญ ณ โรงเรียนรัฐบาล และเอกชนต่างๆ

สำหรับน้องๆ ม.1 - ม.3 ที่ต้องการติวภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น เพื่อการเพิ่มเกรดที่โรงเรียนและปูพื้นฐานสำหรับเตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดังต่างๆ ในคอร์สนี้จะปูพื้นฐานภาษาไทยครบถ้วนทุกสาระและหลักสูตรทั้งในส่วนของส่วนของหลักภาษา กาใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
Concept Thai1_D1
01:52:42
2.
Concept Thai1_D2
01:59:35
3.
Concept Thai1_D3
01:52:40
4.
Concept Thai1_D4
02:02:21
5.
Concept Thai1_D5
01:54:50
6.
Concept Thai1_D6
01:53:42
7.
Concept Thai1_D7
01:54:35
8.
Concept Thai1_D8
01:56:45
9.
Concept Thai1_D9
01:56:44
10.
Concept Thai1_D10
01:53:27
11.
Concept Thai1_D11
01:55:47
12.
Concept Thai1_D12
02:04:27
13.
Concept Thai1_D13
01:53:01
14.
Concept Thai1_D14
01:51:30
15.
Concept Thai1_D15
01:43:10