หมวดสินค้า

  • home
  • Concept Maths ม.2 เล่ม 1

Concept Maths ม.2 เล่ม 1

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

• ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิษย์เก่า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา วิทย์-คณิต (คอมพิวเตอร์) และ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน
• ประธานฝ่ายวิชาการ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Open Memory Championship 2008
• อาจารย์พิเศษห้อง Gifted ให้กับ ร.ร.ศึกษานารี

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
3. ปริซึมและทรงกระบอก
4. การแปลงทางเรขาคณิต
5. สมบัติของเลขยกกำลัง
6. พหุนาม

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
Concept Math2-1 D1
01:42:41
2.
Concept Math2-1 D2
02:04:09
3.
Concept Math2-1 D3
01:55:05
4.
Concept Math2-1 D4
01:56:09
5.
Concept Math2-1 D5
01:59:43
6.
Concept Math2-1 D6
01:51:26
7.
Concept Math2-1 D7
01:44:22
8.
Concept Math2-1 D8
01:56:55
9.
Concept Math2-1 D9
01:44:50
10.
Concept Math2-1 D10
01:52:52
11.
Concept Math2-1 D11
02:07:18
12.
Concept Math2-1 D12
02:05:12
13.
Concept Math2-1 D13
02:01:34
14.
Concept Math2-1 D14
02:02:38
15.
Concept Math2-1 D15
01:49:06