หมวดสินค้า

  • home
  • ชีววิทยา เล่ม 2

ชีววิทยา เล่ม 2

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

ทีมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นำโดย

  • ดร.วัฒนา พันธุ์พืช (ชีววิทยา)

  • อ.สิทธิโชค ชีวะวัฒน์ (ฟิสิกส์)

  • อ.พงษ์สิทธิ์ ตั้งคณานุรักษ์ (เคมี)

 

- อาณาจักรสัตว์
- พันธุกรรม
- ร่างกายมนุษย์
- อาหาร

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
Biology2_D1
01:26:33
2.
Biology2_D2
01:30:51
3.
Biology2_D3
01:34:28
4.
Biology2_D4
01:32:30
5.
Biology2_D5
01:33:09
6.
Biology2_D6
01:24:53
7.
Biology2_D7
01:22:13
8.
Biology2_D8
01:04:37
9.
Biology2_D9
01:30:43
10.
Biology2_D10
01:40:09
11.
Biology2_D11
01:20:51
12.
Biology2_D12
01:26:47
13.
Biology2_D13
01:38:31
14.
Biology2_D14
01:43:36
15.
Biology2_D15
01:40:25