หมวดสินค้า

  • home
  • ชีววิทยา เล่ม 1

ชีววิทยา เล่ม 1

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

ทีมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นำโดย

  • ดร.วัฒนา พันธุ์พืช (ชีววิทยา)

  • อ.สิทธิโชค ชีวะวัฒน์ (ฟิสิกส์)

  • อ.พงษ์สิทธิ์ ตั้งคณานุรักษ์ (เคมี)

 

- เซลล์
- อาณาจักรพืช
- การสังเคราะห์
ด้วยแสง

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
Biology1_D1
01:30:02
2.
Biology1_D2
01:37:54
3.
Biology1_D3
01:34:01
4.
Biology1_D4
01:34:27
5.
Biology1_D5
01:42:05
6.
Biology1_D6
01:36:46
7.
Biology1_D7
01:22:14
8.
Biology1_D8
01:33:54
9.
Biology1_D9
01:32:06
10.
Biology1_D10
01:36:32
11.
Biology1_D11
01:28:07
12.
Biology1_D12
01:36:11
13.
Biology1_D13
01:30:44
14.
Biology1_D14
01:30:16
15.
Biology1_D15
00:54:41