หมวดสินค้า

  • home
  • English Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-5-6)

English Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-5-6)

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อผู้สอน : อ.สุภาณี ตาเที่ยง
เบอร์โทร. -

การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รหัส47)
ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่3 (TU TESOL CERTIFICATE)
ปัจจุบัน : - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่ The BTS
- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของสื่อการศึกษาวีดิทัศน์มัลติมีเดีย (CD/DVD)
- ติวเตอร์/วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ประวัติการทำงาน : - อดีตเลขานุการ แผนก Bangkok Drama บริษัท BEC-TERO Entertainment (ช่อง3)
- Work and Travel program ที่รัฐ Tennessee, USA (ปี 2008) - Work and Travel program ที่รัฐ Alaska,
USA (ปี 2007) - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-5-6

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
ENGCOM1
01:59:36
2.
ENGCOM2
01:52:38
3.
ENGCOM4
01:57:07
4.
ENGCOM5
02:04:12
5.
ENGCOM6
01:52:07
6.
ENGCOM7
01:55:25
7.
ENGCOM8
01:49:57
8.
ENGCOM9
02:00:21
9.
ENGCOM10
02:00:05
10.
ENGCOM11
01:59:56
11.
ENGCOM12
01:58:28
12.
ENGCOM13
01:55:04
13.
ENGCOM14
01:57:07
14.
ENGCOM15
01:51:47
15.
ENGCOM3
01:54:32