หมวดสินค้า

  • home
  • Social Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4-5-6)

Social Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาสังคม ม.4-5-6)

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล ครูพี่เบียร์

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการสอน
- อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
- ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ
- วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
- วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
- อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
- อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาสังคมตั้งแต่ ม.4-5-6 ไม่ว่าจะเป็น

พุทธศาสนา,ศาสนาสากล,หน้าที่พลเมือง,ภูมิศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,ประวัติศาสตร์ไทย,ประวัติศาสตร์สากล

 

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
SOCCOM1
02:05:57
2.
SOCCOM2
02:02:19
3.
SOCCOM3
02:00:07
4.
SOCCOM4
02:11:45
5.
SOCCOM5
02:01:18
6.
SOCCOM6
02:07:47
7.
SOCCOM7
02:00:36
8.
SOCCOM8
01:58:16
9.
SOCCOM9
02:24:15
10.
SOCCOM10
02:27:54
11.
SOCCOM11
02:17:05
12.
SOCCOM12
02:20:20
13.
SOCCOM13
02:09:43
14.
SOCCOM14
02:14:28
15.
SOCCOM14
02:14:28
16.
SOCCOM14
02:14:28
17.
SOCCOM14
02:14:28
18.
SOCCOM15
02:32:58
19.
SOCCOM16
02:12:33
20.
SOCCOM17
01:55:18
21.
SOCCOM18
02:47:56