หมวดสินค้า

Boost Up

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.นัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ (พี่อาร์ม)

การศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา หลักสูตรและการสอน
สาขาวิชา มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอมต้น ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ เทอมปลาย ณ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- มัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน แผนก 2 ภาษา สายศิลป์-คำนวณ
ประวัติการสอน
- วิทยากรโครงการ ปตท. สผ. Tutor Camp ปีที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา, กำแพงเพชร, ระนอง, สุพรรณบุรี,
ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช
- วิทยากรโครงการ เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย ธนาคารออมสิน
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัด เลย, นครศรีธรรมราช, ปทุมธานี, บุรีรัมย์ และเชียงราย

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนหลักไวยากรณ์อย่างมีระบบ เพื่อการจำและนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยจะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นใหม่จนถึงไวยากรณ์ที่ออกข้อสอบในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของน้องๆจะดีขึ้นและใช้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

BootExperts Shaddam

Quality

price

Value

Plazathemes (Posted on 9/12/2014)

You're reviewing: Pellent habitant

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Quality
Price
Value

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
BOOST UP1
01:56:20
2.
BOOST UP2
01:55:25
3.
BOOST UP3
01:54:49
4.
BOOST UP4
01:48:50
5.
BOOST UP5
01:39:56
6.
BOOST UP6
01:45:01
7.
BOOST UP7
01:48:16
8.
BOOST UP8
01:42:07
9.
BOOST UP9
01:32:03
10.
BOOST UP10
01:17:27
11.
BOOST UP11
01:49:52
12.
BOOST UP12
01:35:22
13.
BOOST UP13
01:38:12
14.
BOOST UP14
01:35:29
15.
BOOST UP15
01:59:49