หมวดสินค้า

  • home
  • คอร์สเรียงความ ย่อความนิติศาสตร์ (Writing Law)

คอร์สเรียงความ ย่อความนิติศาสตร์ (Writing Law)

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อผู้สอน : ทีม DTL LAW
เบอร์โทร. -

ทีมผู้สอน DTL LAW

1.อ.สิงหพล พลสิงห์ (พี่มาย)    2.อ.พีรภัทร ฝอยทอง (พี่พีท)   

3.อ.จิตติวัฒน์ ทองนวล (พี่ตู่)   4.อ.ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ (พี่เสกฬ์)

น้องๆจะได้ฝึกฝนการเขียนเรียงความย่อ่ความ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการสอบรวมทั้งต้องนำไปใช้ในการสอบรวมทั้งต้องนำไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะการเขียนที่ดีช่วยในการได้รับพิจารณาคะแนนได้ดียิ่งๆขึ้น

BootExperts Shaddam

Quality

price

Value

Plazathemes (Posted on 9/12/2014)

You're reviewing: Pellent habitant

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Quality
Price
Value

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
WRITINGPFirst1
01:56:02
2.
WRITINGPFirst2
01:59:50
3.
WRITINGPFirst3
01:57:22
4.
WRITINGPFirst4
01:55:47
5.
WRITINGPFirst5
02:00:46
6.
WRITINGPKate1
01:49:20
7.
WRITINGPKate2
01:45:05
8.
WRITINGPKate3
01:53:39
9.
WRITINGPKate4
01:55:41
10.
WRITINGPKate5
01:49:06
11.
WRITINGPMean1
01:57:47
12.
WRITINGPMean2
01:51:35
13.
WRITINGPMean3
01:15:25
14.
WRITINGPMean4
01:56:13
15.
WRITINGPMean5
01:55:59