หมวดสินค้า

  • home
  • สรุปเนื้อหา ม.4-6 สังคมศึกษา

สรุปเนื้อหา ม.4-6 สังคมศึกษา

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล ครูพี่เบียร์

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการสอน
- อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
- ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ
- วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
- วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
- อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
- อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปเนื้อหา ม.4-6 สังคมศึกษา

BootExperts Shaddam

Quality

price

Value

Plazathemes (Posted on 9/12/2014)

You're reviewing: Pellent habitant

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Quality
Price
Value

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
SocCom01
02:06:49
2.
SocCom02
02:00:09
3.
SocCom03
02:04:39
4.
SocCom04
02:02:34
5.
SocCom05
02:05:32
6.
SocCom06
01:56:28
7.
SocCom07
02:09:39
8.
SocCom08
02:00:01
9.
SocCom09
02:01:47
10.
SocCom11
01:59:54
11.
SocCom12
02:04:42
12.
SocCom13
02:06:08
13.
SocCom14
02:12:01
14.
SocCom15
02:09:05
15.
SocCom16
02:03:04
16.
SocCom17
02:28:17
17.
SocCom18
03:26:58
18.
SocCom10
01:53:27