หมวดสินค้า

  • home
  • สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาไทย

สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)

การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย
ผลงานดีเด่น : - ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับจังหวัดกระบี่
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
- ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และวิชาการดอทคอมให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องใน จ.นครนายก
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องในภาคใต้
- ได้รับเชิญจากทหารอากาศกองบิน 46 จ.พิษณุโลกให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเทิดพระเกียรติ
87 พรรษาทัพฟ้าท้าตะลุย ให้น้องในภาคเหนือ
- ได้รับเชิญจาก Local team tutor ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยแก่ผู้ที่จะสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับ 1, 2 และ 3 (อบจ. เทศบาล อบต.)
- ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชัยภูมิ จ.กระบี่ ฯลฯ
ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ให้แก่นักเรียนในโครงการต่างๆ
ผลงานการเขียนหนังสือ : - ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชา GAT เชื่อมโยง “พก Tricks ไป Trip GAT” ร่วมกับสำนักพิมพ์ เดอะบีทีเอสบุ๊ค
- ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาไทย “ติวเข้ม ONET ภาษาไทย มัธยมปลาย” ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาไทย

BootExperts Shaddam

Quality

price

Value

Plazathemes (Posted on 9/12/2014)

You're reviewing: Pellent habitant

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Quality
Price
Value

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
ThaiCom01
01:52:36
2.
ThaiCom02
01:51:35
3.
ThaiCom03
01:52:37
4.
ThaiCom04
01:54:07
5.
ThaiCom05
01:51:29
6.
ThaiCom06
01:54:23
7.
ThaiCom07
01:56:20
8.
ThaiCom08
01:53:13
9.
ThaiCom09
01:55:53
10.
ThaiCom10
01:52:52
11.
ThaiCom11
02:01:46
12.
ThaiCom12
01:56:46
13.
ThaiCom13
01:53:17
14.
ThaiCom14
02:01:07
15.
ThaiCom15
01:57:32
16.
ThaiCom16
01:46:28