หมวดสินค้า

  • home
  • สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อผู้สอน : อ.สุภาณี ตาเที่ยง
เบอร์โทร. -

การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รหัส47)
ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่3 (TU TESOL CERTIFICATE)
ปัจจุบัน : - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่ The BTS
- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของสื่อการศึกษาวีดิทัศน์มัลติมีเดีย (CD/DVD)
- ติวเตอร์/วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ประวัติการทำงาน : - อดีตเลขานุการ แผนก Bangkok Drama บริษัท BEC-TERO Entertainment (ช่อง3)
- Work and Travel program ที่รัฐ Tennessee, USA (ปี 2008) - Work and Travel program ที่รัฐ Alaska,
USA (ปี 2007) - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)

สรุปเนื้อหา ม.4-6 ภาษาอังกฤษ

BootExperts Shaddam

Quality

price

Value

Plazathemes (Posted on 9/12/2014)

You're reviewing: Pellent habitant

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Quality
Price
Value

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
EngCom01
01:51:23
2.
EngCom02
01:54:12
3.
EngCom03
01:52:31
4.
EngCom04
01:53:58
5.
EngCom05
01:50:51
6.
EngCom06
01:54:59
7.
EngCom07
01:55:32
8.
EngCom08
01:53:51
9.
EngCom09
01:54:15
10.
EngCom10
01:55:15
11.
EngCom11
01:55:37
12.
EngCom12
01:57:16
13.
EngCom13
01:57:03
14.
EngCom14
01:51:19
15.
EngCom15
01:49:37