หมวดสินค้า

  • home
  • ติวสอบเข้า PAT5

ติวสอบเข้า PAT5

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล ครูพี่เบียร์

ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการสอน
- อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
- ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ
- วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
- วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
- อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
- อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
PAT5_1
01:55:39
2.
PAT5_2
02:05:32
3.
PAT5_3
02:05:36
4.
PAT5_5
01:56:44
5.
PAT5_6
01:59:14
6.
PAT5_7
02:00:58
7.
PAT5_8
01:50:29
8.
PAT5_9
01:55:55
9.
PAT5_10
01:56:13
10.
PAT5_11
01:59:32
11.
PAT5_12
01:58:14
12.
PAT5_13
01:57:42
13.
PAT5_14
02:08:28
14.
PAT5_15
03:11:24
15.
PAT5_4
01:59:03