หมวดสินค้า

  • home
  • คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์

คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อผู้สอน : อ.มนัส สามารถกุล
เบอร์โทร. -

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (รบ.) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเรียนโดยวิธีสอบตรง
ผลงานดีเด่น
- สอบตรงติด 4 มหาวิทยาลัยในปี 2552 คือ
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบการณ์สอนที่ผ่านมา
- เป็นอาจารย์โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบกับ PEPTEIN Genius ปี 2554 – 2556 (3 ปีซ้อน)
- วิทยากรรับเชิญวิชาสังคมศึกษา วิชาสอบตรงรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิชาวัดแววความเป็นครู ทั่วประเทศ
กว่า 80 โรงเรียน เช่น เตรียมอุดมศึกษา สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เทพศิรินทร์ ฯลฯ
- อาจารย์สอนวิชาสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ สถาบันกวดวิชา the BTS กว่า 5 ปี

คอร์สพื้นฐานรัฐศาสตร์ สำหรับสอบเข้ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
POLSCI1
00:00:00
2.
POLSCI2
02:05:27
3.
POLSCI3
02:00:08
4.
POLSCI4
01:56:50
5.
POLSCI5
01:57:25
6.
POLSCI6
01:57:30
7.
POLSCI7
01:57:52
8.
POLSCI8
01:46:59
9.
POLSCI9
01:52:26
10.
POLSCI10
02:00:52
11.
POLSCI11
01:51:37
12.
POLSCI12
01:54:02
13.
POLSCI13
01:53:33
14.
POLSCI14
01:51:08
15.
POLSCI15
01:58:07
16.
POLSCI16
01:46:41
17.
POLSCI17
01:35:16
18.
POLSCI18
01:38:24