หมวดสินค้า

GAT English

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.นัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ (พี่อาร์ม)

การศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา หลักสูตรและการสอน
สาขาวิชา มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอมต้น ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ เทอมปลาย ณ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- มัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน แผนก 2 ภาษา สายศิลป์-คำนวณ
ประวัติการสอน
- วิทยากรโครงการ ปตท. สผ. Tutor Camp ปีที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา, กำแพงเพชร, ระนอง, สุพรรณบุรี,
ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช
- วิทยากรโครงการ เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดย ธนาคารออมสิน
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัด เลย, นครศรีธรรมราช, ปทุมธานี, บุรีรัมย์ และเชียงราย

คอร์ส GAT English

ในคอร์ส GAT English น้องๆจะได้พบกับ Conversation ที่มีสำนวนเด็ดๆที่ออกสอบบ่อยๆ Vocabulary
ที่ใช้วิธีการตีความแบบไม่ยาก เข้าใจง่าย ท่องง่ายเป็นจังหวะ Reading ที่มีกลยุทธ์อ่านเร็ว ตอบถูก ทำทัน และ
Grammar ที่ครบเครื่องและเข้าใจง่าย ทำได้คะแนนดีในทุกๆส่วนของข้อสอบอย่างแน่นอน

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
GATENG1
03:37:17
2.
GATENG2
03:37:09
3.
GATENG3
03:29:47
4.
GATENG4
03:50:19
5.
GATENG5
03:39:26