หมวดสินค้า

  • home
  • GAT เชื่อมโยง

GAT เชื่อมโยง

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)

การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย
ผลงานดีเด่น : - ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับจังหวัดกระบี่
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
- ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และวิชาการดอทคอมให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องใน จ.นครนายก
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องในภาคใต้
- ได้รับเชิญจากทหารอากาศกองบิน 46 จ.พิษณุโลกให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเทิดพระเกียรติ
87 พรรษาทัพฟ้าท้าตะลุย ให้น้องในภาคเหนือ
- ได้รับเชิญจาก Local team tutor ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยแก่ผู้ที่จะสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับ 1, 2 และ 3 (อบจ. เทศบาล อบต.)
- ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชัยภูมิ จ.กระบี่ ฯลฯ
ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ให้แก่นักเรียนในโครงการต่างๆ
ผลงานการเขียนหนังสือ : - ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชา GAT เชื่อมโยง “พก Tricks ไป Trip GAT” ร่วมกับสำนักพิมพ์ เดอะบีทีเอสบุ๊ค
- ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาไทย “ติวเข้ม ONET ภาษาไทย มัธยมปลาย” ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คอร์ส GAT เชื่อมโยง คือ คอร์สที่เหมาะสำหรับน้องที่ไม่เคยมีความรู้หรือความเข้าใจใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบ
GAT เชื่อมโยงมาก่อนเลย เพราะพี่เกศมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจอย่างเป็น step ค่อยเป็นค่อยไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเรียนรู้รูปแบบข้อสอบจริง ขั้นตอนการทำข้อสอบแต่ละขั้นอย่างละเอียด
แบบฝึกหัดย่อยในทุกขั้นตอนเสริมสร้างกระบวนการคิด ไม่เน้นการท่องจำ ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความคิดอย่างแท้จริง ตรงประเด็น หลักการถูกต้อง แม่นยำ ด้วยประสบการณ์ติว GAT ที่เชี่ยวชาญ
และชำนาญ การันตีผลงานในทุกเวที รับประกันความรู้ ความสนุกเร้าใจในทุกวันที่มาเรียนแน่นอนค่ะ ^^

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
GATTHAI1
02:00:53
2.
GATTHAI2
01:55:11
3.
GATTHAI3
01:55:35
4.
GATTHAI4
01:59:44
5.
GATTHAI5
01:51:43
6.
GATTHAI6
01:50:05
7.
GATTHAI7
01:50:58
8.
GATTHAI8
01:54:53
9.
GATTHAI9
02:03:30
10.
GATTHAI10
01:43:16
11.
GATTHAI11
01:13:16